Tarieven

Als u slachtoffer, benadeelde of nabestaande bent van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf heeft u in beginsel recht op kosteloze rechtsbijstand.

Ook minderjarigen komen in beginsel in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand.

Als u een verdachte bent dan wordt de hoogte van de door u te betalen eigen bijdrage door de raad voor de rechtsbijstand bepaald aan de hand van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Over de mogelijkheden van de (deels) door de overheid gefinancierde rechtsbijstand en de hoogte van uw eigen bijdrage kunnen wij u uiteraard nader informeren.

De aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand kan door Van der Werf Advocatuur worden ingediend bij de raad voor rechtsbijstand. Vanwege de door de raad voor de rechtsbijstand afgegeven ‘High Trust’ wordt deze aanvraag door hen binnen enkele werkdagen beoordeeld. Hierdoor heeft u snel duidelijkheid over de hoogte van de eventuele door u te betalen advocaatkosten. Op de site van de raad voor de rechtsbijstand is alle informatie over dit onderwerp terug te vinden, zie www.rvr.org.

Indien echter blijkt dat u niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, dan zal met u een betaalbaar uurtarief worden afgesproken.


www.rvr.org