Slachtofferrecht

Bij Van der Werf Advocatuur staan wij slachtoffers, benadeelden en nabestaanden van gewelds-, zeden- en vermogensdelicten bij, zowel meerderjarigen als minderjarigen. Wij bieden ondersteuning bij het doorlopen van de strafrechtelijke procedure. Wij staan u bij vanaf het moment van aangifte bij de politie tot en met de rechterlijke uitspraak. Wij leveren de juridische expertise die nodig is bij het opstellen en onderbouwen van het schadevergoedingsverzoek.

Bent u slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf?
Bent u opgeroepen om als getuige te worden gehoord?
Wilt u inzicht in de mogelijkheden en voordelen van rechtsbijstand binnen het strafproces? Wenst u de door u geleden schade te verhalen op de verdachte binnen het strafproces?
Overweegt u een aanvraag in te dienen bij het schadefondsgeweldsmisdrijven?
Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie om de verdachte niet te vervolgen?

Bent u slachtoffer, benadeelde of nabestaande in een strafzaak en herkent u een van deze vragen of heeft u een andere vraag, neem dan contact op.
.

Bianca van der Werf heeft zich na het behalen van de specialisatieopleiding slachtofferzaken aangesloten bij Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers.


www.langzs.nl