mr. Bianca van der Werf

Al sinds mijn studie heb ik bijzondere interesse in het strafrecht en jeugd(straf)recht. Voordat ik in augustus 2011 als advocaat werd beëdigd, heb ik sinds 2000 ervaring opgedaan als juridisch medewerker bij het openbaar ministerie en het gerechtshof te Amsterdam. Hierdoor ben ik in staat een zaak vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen, waarvan ik als advocaat effectief gebruik maak.

Als advocaat ben gespecialiseerd in het strafrecht, slachtofferrecht en jeugdbeschermingsrecht. Ik blijft mij ontwikkelen door het volgen van onderwijs en het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten met collega’s. Naast advocaat ben ik ook strafrechter in hoger beroep en lid van de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Lidmaatschappen:

  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten
  • Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers

Nevenfuncties: 

  • Raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof in Amsterdam (sinds 2018)
  • Lid beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (sinds 2023)